ביטוח חובה

ביטוח חובה: המדריך המלא

ביטוח חובה הוא ביטוח בסיסי המעוגן בחוק הישראלי והינו בגדר חובה על כל נהג הנוהג בכלי רכב בישראל. ייעודו של ביטוח זה הינה לבטח נזקי גוף של המעורבים בתאונה – כולל נהג הרכב, נוסעי הרכב ונפגעים שאינם מבין יושבי הרכב. במדריך זה נפרט את כל המידע הדרוש אודות ביטוח חובה.

חוק ביטוח חובה

החוק בארץ מחייב לבטח כל רכב מנועי בביטוח חובה. החוק מגדיר מהו ביטוח רכב מנועי ואת היקף התשלום במקרה של פגיעה הנקבע על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. חוק נפגעי תאונות דרכים (1976), מגן על נפגעי התאונה, אך גם על הצד הפוגע. המשמעות היא שכיום לא ניתן לתבוע פיצויים מהנהג הפוגע והתביעה מוגשת לחברת הביטוח. החוק אמנם מקנה הגנה לצד הפוגע והנפגע, אך במקרים מסויימים הצד הפוגע לא יוכל לתבוע פיצויים עקב נזקים כתוצאה מהתאונה לדוגמה במקרה של תאונה שנגרמה בכוונה, נהיגה בעת פשיעה או נהיגה ללא רישיון.

תאונת דרכים, לעניין חוק ביטוח חובה, מוגדרת כ"מאורע שבו נגרם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". עקב הגדרה זו, טעות נפוצה היא לחשוב כי אין צורך לבטח כלי רכב שאינו בשימוש לצורך נסיעה. ישנו סיכון באחזקת כלי רכב שאיו מבוטח גם אם לא נעשה בו שימוש יומיומי לנסיעה שכן גם במקרים בהם הרכב חונה בניגוד לחוק, עלול להגרם מקרה של תאונה כלשהי ואז ייחשב הדבר כתאונה.
לעומת זאת, במקרים בהם הרכב נמצא בטיפול כגון במוסך או בעת עבודה עם כלי הרכב, ותגרם פגיעה כלשהיא הקשורה בו, הדבר אינו נחשב כתאונת דרכים לעניין הביטוח.

ביטוח חובה לרכב

ביטוח רכב חובה שונה משמעותית מביטוח מקיף וצד ג', שאינם בגדר חובה ומכסים נזקי רכוש שאינם מכוסים במסגרת ביטוח ההחובה.ביטוח חובה הינו ביטוח חשוב וקריטי, אך רבים מהנהגים אינם מסתפקים בו לבדו. בכל תאונה קיים סיכון לנזק רכוש לצד שלישי שאינו מכוסה על ידי פוליסת ביטוח חובה (אשר מכסה כאמור בגין נזקי גוף בלבד) ואשר פיצוי עליו עלול לבוא מכיסו של הנהג. בנוסף, בל נשכח כי גם הרכב עצמו ניזוק תכופות ועל כן כדאי אולי לבטח גם אותו באמצעות פוליסת ביטוח צד ג' וביטוח מקיף.

מידע נוסף תוכלו לקרוא במאמר – ביטוח חובה לרכב

ביטוח חובה לאופנוע

ביטוח חובה לאופנוע נחשב לביטוח חושב ביותר, בעיקר בשל העובדה שכלי רכב זה נחשב מסוכן יותר מכלי רכב אחרים. גופו של רוכב האופנוע הינו חשוף בעת הנהיגה וסטטיסטיקת התאונות גבוהה. בדומה לביטוח רכב חובה, גם ביטוח חובה לאופנוע מחוייב על פי חוק ונהיגה באופנוע ללא פוליסת ביטוח תקפה מהווה עבירה על החוק.

מידע נוסף בנושא – ביטוח חובה לאופנוע

פוליסת ביטוח רכב חובה

פוליסות ביטוח חובה מגוונות ושונות בהקשר לסוגי הכיסויים, סכום הפיצוי, תנאים והגבלות וגובה סכום ההשתתפות העצמית במקרה של תביעה. רכישת פוליסת ביטוח מקנה לרוכשה תעודת ביטוח אשר תקפה לזמן מוגבל, בהתאם לתנאי הפוליסה.

סוגי כיסויים

הכיסוי הביטוחי בפוליסת ביטוח חובה כולל את הפיצויים הבאים, בהתאם לקבוע בחוק:

  • כיסוי הוצאות רפואיות.
  • פיצוי בגין אובדן שכר.
  • פיצוי על הסבל והכאב של הנפגע.

תנאים והגבלות

תנאי הפוליסה, הגבלותיה וגובה הפרמייה משתנים בין חברות הביטוח בהתאם לפרמטרים שונים כגון תביעות קודמות, שלילת רשיון לרכב שאינו תקין, כריות אוויר ומאפייני הנהג הנוהג ברכב כגון מין הנהג והוותק שלו. חברות ביטוח רכב רשאיות שלא לבטח רכב כלשהו. על פי רוב, הדבר קורה כאשר חברת הביטוח חוששת כי מאפייני הרכב והנוהג בו מעלים את הסיכוי לתביעות רבות. במקרים אלה ניתן יהיה לרכוש ביטוח לרכב באמצעות "הפול", אשר הוסמך לצורך קביעת הסדר ביטוח חלופי בהתאם לתקנות ביטוח רכב מנועי המגדירות ביטוח בשם "ביטוח שיורי".

ביטוח שיורי מיועד עבור בעלי אופנועים או קטנועים שלא הצליחו לקבל תנאי פוליסה מקובלים באמצעות חברת ביטוח או עבור נהגים שהיו מעורבים בתאונות רבות או בעלי עבר של עברות תנועה ואשר גם הם, לא הצליחו לרכוש פוליסת ביטוח בתעריף סביר כתוצאה מחשש חברות הביטוח לסיכוי התביעה של נהגים אלה. כך או אחרת, חשוב להבין כי מחירי הביטוח של הפול, גבוהים יותר מאשר מחירי הביטוח הממוצעים בחברות הביטוח אך מהווים אלטרנטיבה יעילה למי שחברת הביטוח אינה מסכימה לבטחו.

קבלו מידע נוסף בנושא פוליסת ביטוח רכב

נסיעה ללא ביטוח חובה

חושב לקחת סיכון ולנהוג ברכב ללא תעודת ביטוח חובה תקפה? חשוב שנית! נהיגה בכלי רכב ללא תעודה בתוקף מהווה עבירה על החוק הגוררת עונשים וגוררת התסכנות בקנס כספי דרך שלילת רישיון נהיגה ועד מאסר! גם במקרים בהם הרכב אינו בבעלות הנהג, תעודת ביטוח החובה צריכה להיות זמינה לנוהג ברכב למקרה בו יידרש להציגה כגון בדיקת ביקורת משטרתית או במקרה תאונה.

נזקי גוף בתאונה שהיה מעורב בה רכב ללא ביטוח חובה יכוסו על ידי קרן "קרנית" שמטרתה לפצות את הנפגעים במקרה שאין כתובת אחרת לתביעה, אשר מטבע הדברים אמורה להיות חברת הביטוח. קרן קרנית פועלת במקרים נוספים כמו תאונות "פגע וברח" ותאונות שנגרמו על ידי נהג שעבר על תקנות והגבלות פוליסת הביטוח (במקרה כזה חברת הביטוח מסירה אחריות ולא תהווה צד בתביעה). קרן זו היא קרן ממשלתית הממומנת מכספי המבוטחים באופן כזה שחמישה אחוזים מסה"כ הפרמיות שמשלמים המבוטחים בביטוח חובה, מופרשות למימונה.

חשוב להבהיר כי הקרן לא מכסה נזקים לצד המעורב שלא היתה בבעלותו תעודת ביטוח והוצאות הטיפול ייפלו עליו באופן עצמאי. כמו כן, במקרה של הוצאות רפואיות, לא יוכל מי שהיה מעורב בתאונה ולא נשא תעודת ביטוח תקפה, לקבל מימון מקופות החולים שכן הן אינן ממנות מקרי תאונות דרכים.
יתרה מכך, הנהג שלא היתה ברשותו תעודת ביטוח עלול לספוג תביעות בגין נזקים נוספים כתוצאה מהתאונה כגון פגיעה בהשתכרות של הנפגע, כאבים וכדומה. כלל ההיבטים שמנינו, מדגישים את חשיבותו הרבה של ביטוח החובה ואת הסיכון הרב שלוקח הנהג בנסיעה ללא ביטוח חובה.

השוואת ביטוח חובה

בשנים האחרונות, יושמה רפורמה לעניין ביטוח רכב חובה. התעריף האחיד שהיה נהוג בעבר לביטוח חובה בוטל ובכך נפתח שוק הביטוח למגוון תעריפים שונים, מה שגרם לתחרות בין החברות וכתוצאה מכך להוזלת המחירים. כיום, מחירי הביטוח שונים בין החברות ומומלץ מאוד לבצע השוואת ביטוח חובה בטרם רוכשים את הפוליסה.

תעריפי ביטוח חובה

מחירי ביטוח חובה נקבעים בהתאם לשיקול דעתה של חברת הביטוח ומושפעים בעיקר ממאפיינים הקשורים לרכב עצמו ולנהג הנוהג בו. הפרמיה מחושבת על פי פרמטרים מקובלים שונים. סוג הרכב, סוג הבעלות הינם פרמטרים בסיסיים אותם יש לספק לסוכן או חברת הביטוח על מנת לרכוש את הפוליסה. פרמטרים קריטיים לחישוב גובה הפרמיה הינם הסטוריית תאונות והסטוריית הרשעות של נהגי הרכב. חלק מחברות הביטוח מכלילות במסגרת הפרמטרים המשפיעים גם את גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב וגם את וותק הנהיגה שלו.

בין הפרמטרים המשפיעים על תעריף ביטוח החובה וגובה הפרמיה שתשולם, הקשורים ברכב עצמו, קיימת התייחסות אל נפח המנוע בסמ"ק, המצאות כריות אוויר וסוג השימוש ברכב (למשל, הפרמיה לשני רכבים זהים שונה אם באחד מהם משתמשים שימוש רגיל והאחר, לעומת זאת, משמש להשכרה).
חשוב לזכור, כי אופי חישוב התעריף אינו אחיד בין חברות הביטוח הרבות והפערים עשויים להגיע אף לעשרות אחוזים וזאת למרות שקיים הפיקוח הממשלתי על מחירי ביטוח חובה בישראל. בשורה התחתונה, נהגים זהירים וממושמעים יותר, משלמים בסופו של דבר פחות מנהגים בעלי הסטוריית תאונות, תביעות קודמות או עבירות תנועה.

מחשבון משרד האוצר

משרד האוצר מספק מחשבון לחישוב מחיר לביטוח חובה. כל שצריך הוא להזין את הפרטים הרלוונטיים במחשבון וניתן יהיה להתרשם ממחירי חברות הביטוח השונות.

ראו גם מחשבון ביטוח חובה

השוואת מחירים

השוואת מחירים מומלצת בכל תחום ובעיקר לצורך רכישת ביטוח רכב חובה המחייבת כל נהג בישראל על פי חוק. ניתן לבצע השוואת מחירים באופן טלפוני בפנייה ישירה לחברות עצמן או בדרך פשוטה, קלה ומהירה יותר באמצעות שליחת הטופס העליון כאן באתר. בבואכם להשוות מחירים, קחו בחשבון את כלל תנאי הפוליסה, הפרמייה וסכום הפיצוי במקרים של תביעה על מנת להשוות את המחיר הכולל שעליכם להוציא.

קבלת הצעות מחיר

רוצים לקבל הצעות מחיר מחברות הביטוח המובילות בישראל? כל שעליכם לעשות הוא למלא את הפרטים בטופס העליון כאן באתר. לאחר שליחת הטופס נציגי חברות הביטוח השונות יצרו איתכם קשר ויספקו לכם מגוון הצעות מחיר אטרקטיביות לביטוח חובה. כל שיישאר לכם לעשות הוא לבחור בהצעת המחיר המשתלמת ומתאימה לכם ביותר!

קבלו עכשיו הצעות מחיר בחינם!
הצעות מחיר לביטוח רכב