ביטוח אופנוע

ביטוח אופנוע הוא אחד מתוך מגוון ביטוחי הרכב הרבים שמציעות חברות הביטוח וסוכנויות הביטוח הרבות לציבור הנהגים. פוליסת ביטוח אופנוע, גם היא בדומה לשאר פוליסות ביטוח רכב מכילה בתוכה ביטוח חובה, ביטוח מקיף וביטוח צד ג' בהתאם לדרישת החוק ועל פי רצונו של הלקוח. בעוד כל פוליסת ביטוח אופנוע חייבת להכיל בתוכה ביטוח חובה לאופנוע, ביטוח מקיף לאופנוע וביטוח צד ג' לאופנוע יכללו בפוליסת ביטוח אופנוע רק באם הלקוח יהיה מעוניין בכך.

ביטוח חובה לאופנועים

דרישות החוק בישראל מחייבות את ציבור נהגי האופנועים לרכוש פוליסת ביטוח חובה לאופנוע שלהם, אולם, לא כל חברת ביטוח מציעה ללקוחותיה פוליסת ביטוח אופנועים. מאחר ואופנועים חשופים ליותר סיכון, חברות ביטוח הרכב קובעות כי בפוליסות ביטוח אופנוע טמון סיכון ביטוחי גדול מאוד ולכן הן אינן ממהרות לבטח אופנועים ביתר קלות.

אלו מאותן חברות ביטוח שאכן מציעות שירותי ביטוח חובה לאופנוע, יציעו לנהגי האופנועים פוליסת ביטוח אופנוע שתעריפיה יהיו יקרים יותר מפוליסת ביטוח רכב רגילה ועדיין, בוועדות שונות שמתנהלות בין חברות הביטוח לבין המבטח על הביטוח, עולה כי תעריפי ביטוח אופנוע אינם משקפים את הסיכון הגלום בהם ולכן תעריפי ביטוח חובה לאופנוע רק ממשיכים לעלות משנה לשנה.

ביטוח מקיף לאופנועים

אף על פי שאין כל חיוב לרכוש פוליסת ביטוח מקיף לאופנוע , מרבית נהגי האופנוע בוחרים לרכוש אותו ולהעניק לאופנוע שלהם בעזרתו את מירב הכיסויים האפשריים. מחירי פוליסת ביטוח מקיף לאופנוע יקבעו על פי מרכיבי האופנוע, מאפייני נהג האופנוע ורמת הסיכון שחברת הביטוח לוקחת על עצמה.
כאשר מדובר בפוליסת ביטוח מקיף לאופנוע, רמת הסיכון שחברת הביטוח לוקחת בפוליסת הביטוח המקיף גדלה, (הודות לקלות היחסית בה ניתן לגנוב את האופנוע לעומת גניבת רכב פרטי שמכיל הגנות רבות יותר ומקשה על האפשרות לגנוב אותו) ומכאן שגם מחירי ביטוח מקיף לאופנוע יהיו גבוהים יותר ממחיריהם של פוליסות הביטוח המקיף לרכב.

ביטוח צד ג לאופנועים

ביטוח אופנוע מסוג נוסף שניתן לרכוש במסגרת פוליסת ביטוח לאופנוע, והוא ביטוח צד ג לאופנוע. מרבית חברות ביטוח הרכב יכללו בדרך ככל ביטוח צד ג בתוך תנאי פוליסת הביטוח המקיף לאופנוע כחלק מהכיסוי שתספק פוליסת ביטוח זו אך ניתן גם לרכוש בנפרד ביטוח צד ג לאופנוע. נוסף על כך, ניתן לרכוש ביטוח צד ג גם במקרים בהם לא נרכשה פוליסת ביטוח מקיף לאופנוע. מחירי ביטוח צד ג יקבעו גם הם על פי רמת הסיכון הגבוהה שיש בפוליסות ביטוח אופנוע, ומתוקף זאת, מחיר ביטוח כזו לאופנוע יהיה גם הוא גבוה באופן משמעותי ביחס לפוליסת ביטוח רכב פרטי.

ביטוח אופנוע – השוואת מחירים

לאחר שהבנו את הסיבה להבדלי המחירים בין פוליסות ביטוח אופנועים לבין פוליסות ביטוח רכב רגיל, חשוב שנדע כי ישנם הבדלי מחירים גם בין פוליסת ביטוח אופנוע אחת למשנתה וחשוב לשים לב לכך. חברות הביטוח קובעות את תעריפי פוליסות ביטוח הרכב שלהן על פי מספר משתנים שמשפיעים על תעריפי הפרמיה, ולכן כאשר מדובר בפוליסת ביטוח אופנוע, תעריפי הפרמיה משתנים בהתאם לאותם שיקולים ונתונים שחברת הביטוח רואה לנכון לשקלל ולחשב. על כן, כדאי תמיד לבצע השוואת מחירים בין מספר חברות ביטוח רכב שונות שמציעות ביטוח אופנועים, לבחון את התנאים שכל חברת ביטוח מציעה במסגרת פוליסת ביטוח אופנוע שלה, ולבחור בהצעה המשתלמת ביותר.
https://starkessays.com/write-my-essay/

קבלו עכשיו הצעות מחיר לביטוח אופנוע!
הצעות מחיר