ביטוח צד ג

ביטוח צד ג: המדריך המלא

ביטוח צד ג מיועד לכיסוי נזקים שנגרמו לצד שלישי, כלומר לרכב אחר. ביטוח זה כלול במסגרת פוליסת ביטוח מקיף אך במידה ולא רוכשים אותה, ניתן לרכוש ביטוח רכב צד ג באופן נפרד. מעוניינים לדעת מה בדיוק כולל ביטוח צד ג לרכב וכמה הוא עולה? קראו מדריך זה בו נפרט את כל המידע הדרוש אודות ביטוח צד ג.

ביטוח צד שלישי

ביטוח צד ג' המכונה גם ביטוח צד שלישי אינו בגדר חובה ומטרתו העיקרית היא לכסות את הנזקים שעלולים להגרם לרכב אחר בעת תאונה. הביטוי "צד ג' מתייחס לצד שלישי, שאינו נכלל בחוזה הביטוח בין המבוטח לחברת הביטוח.

ביטוח זה נחשב לכיסויי בסיסי, בנוסף לביטוח חובה המגן בפני נזקי גוף ובמידה ולא רוכשים חבילת ביטוח מקיף, כדאי מאוד לבטח את הרכב בביטוח זה.
במקרה של תאונה, נציגי חברות הביטוח של בעלי הרכבים המעורבים ייצרו קשר אחד עם השני על מנת להסדיר את הפיצוי למבוטחיהם. בהנחה שביטחת את רכבך בביטוח צד שלישי, אם גרמת נזק לרכב אחר, והנזק נגרם באשמתך, חברת הביטוח תשלם את הנזק לנהג הרכב הנפגע. במידה והנזק נגרם לרכבך, ואינך אשם בפגיעה, חברת הביטוח של הנהג הפוגע תשלם עבור הנזקים לרכבך.

במקרים בהם נהגי הרכבים המעורבים בתאונה, אינם בעלי ביטוח צד שלישי, הם ייאלצו לשאת בנזק בעצמם וכמו כן בהוצאות התביעה האפשרית. חברות הביטוח לא ממליצות להודות באשמה בעת תאונה על מנת לאפשר להן לנהל את התהליך אחת מול השניה ולהסדיר את העניין בצורה מסודרת.

חשוב לציין כי ביטוח צד שלישי מכסה גם עבור נזקי רכוש אחרים שנגרמו לצד שלישי כגון גדר, שלט וכדומה.
ביטוח צד ג' מעניק כיסוי לנזקי רכוש של צד שלישי, בניגוד לביטוח מקיף בסיסי המבטח את הנזקים הנגרמים לרכב הנהג המבוטח.

ביטוח צד ג לרכב

ביטוח צד ג לרכב יכול להתברר כמשתלם מאוד עבור אחדים ולא משתלם לאחרים. הדבר תלוי בצרכים של בעל הרכב ושיקוליו הכלכליים. יש לקחת בחשבון שבמידה ונגרם נזק לצד שלישי, העלות הכספית יכולה להיות גבוהה מאוד לכן, כך או אחרת, ביטוח צג ג הוא הביטוח המינימאלי שמומלץ לעשות במידה ולא רוכשים פוליסת ביטוח מקיף.

חשוב לזכור שביטוח חובה מעצם אופיו אינו מכסה נזקי רכוש ועל כן הנטל לפצות נופל על כתפי המובטח עצמו. בדיוק במקום הזה נכנסות פוליסות ביטוח צד שלישי המספקות פתרון (וכיסוי) מלא ולרוב זול ביותר למצבים מעין אלה.

ביטוח צד ג לאופנוע

ביטוח צד ג' לאופנועים או קטנועים נחשב גם הוא לאפשרות הבסיסית של ההגנה בגין נזקי רכוש העלולים להגרם לכלי רכב אחר בעת תאונה. בשל העובדה שמחירי ביטוח מקיף יכולים להיות יקרים כשמדובר באופנועים או קטנועים, הודות לסיכון הרב ובעקבותיו, הסיכוי הגבוה לתאונות, ביטוח צד ג לאופנוע נחשב נפוץ בקרב בעלי אופנועים, ורובם רוכשים אותו במקום הביטוח המקיף.

פוליסת ביטוח רכב צד ג

כאמור, פוליסת ביטוח זו נרכשת בנוסף לפוליסת ביטוח חובה ובאה לכסות על ההוצאות העלולות להגרם לצד ג' שאינו בעל המכונית המבוטחת.
על מנת לענות על הצורך לכיסוי נזקי רכוש של צד שלישי מוצעות על ידי חברות הביטוח השונות פוליסות ביטוח צד ג הזוכות לפופולאריות רבה בשל חשיבותו הקריטית של ביטוח מסוג זה לנהג. ברבים מן המקרים בהם מופעלת פוליסת ביטוח חובה על מנת לפצות נזק גוף של צד שלישי, מתלווה לנזק גוף גם נזק רכוש (למשל נזק בשל פגיעה ברכב של אותו צד ג.

חשוב לציין כי בפוליסות ביטוח צד ג' קיימות לרוב תקרות כיסוי על סכום מסויים, כאשר כל נזק שמעבר לסכום זה, נטל הפיצוי עליו עובר לכתפי הנהג המבוטח. בנוסף, אין כל חובה לרכוש ביטוח צד ג באותה חברת ביטוח בה נרכשה פוליסת ביטוח אחרת לאותו רכב. בנוסף, ניתן להוזיל את מחיר הפוליסה על ידי וויתור על מריכבי ביטוח שונים, או באם הרוכש נכלל בקטגוריית נהגים הזכאים להנחה (כגון עבר ללא תביעות).

סוגי כיסויים

חברות הביטוח נוטות להציע במסגרת פוליסת ביטוח צד ג גם שירותים חיוניים נוספים שיכולים לסייע למבוטח בעת הצורך, למשל גרירה ממקום התאונה.

כיסויים נוספים בביטוח צד ג

קיימת אפשרות לכלול בפוליסת ביטוח צד שלישי כיסויים נוספים הנפוצים בפוליסות ביטוח רכב מקיף כגון, שירותי גרר, ביטוח לרדיו, תיקון שמשות, סיוע משפטי במקרה תביעה ואף רכב חלופי בעת הצורך.

הוספת כיסויים אלה והכללתם במסגרת הפוליסה נתונים לשיקול דעתו של המבוטח ולעיתים הכללתם, או חלק מהם יכולה לסייע בהורדת דמי ההשתתפות העצמית במסגרת ההתמקחות על גובה הפרמייה מול חברת הביטוח.

תנאים והגבלות

הכיסויים המוצעים במסגרת פוליסת ביטוח צד ג באים כאמור לענות על הצורך לפצות על נזק אשר לצד שלישי. בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986 נקובים תנאי מינימום בהם צריכה לעמוד כל פוליסה תקנית. התקנות קובעות כי על המבטח לשלם את כל הסכום אותו יהיה חייב המבוטח לשלם בשל מקרה ביטוח, עד לגבול הפיצוי העליון אשר נקבע בפוליסה. על המבטח מוטל אף לעמוד בתשלום הוצאות משפט סבירות אשר יחולו על המבוטח בגין מקרה הביטוח. עם זאת, חובות אלה לא יחולו על המבטח אם הנזק נגרם בזדון.

החוק מאפשר למבטח ליטול מידיו של המבוטח את כל נושא התביעה וניהול ההליכים המשפטיים, כולל שיקול דעת מלא בנושא של יישוב הסכסוך והסדר פשרה. על המבוטח חובה לעזור למבטח בכל אשר יידרש בנושא זה.

על מנת להיות זכאי לכיסוי על הפוליסה יש לעמוד בתנאים הכלליים הקבועים בתקנות שעניינם קשור במטרות השימוש ברכב, גילוי כל העניינים המהותיים למבטח בטרם רכישת הפוליסה, הודעה על קיום ביטוח קודם במקרה של נסיון לרכוש כפל ביטוח, עמידה בתשלומי ביטוח, השתתפות עצמית וכדומה.

חריג קריטי לחובת המבטח בהתאם לפוליסה הבאה לכסות על נזק של צד ג' מבטל את הכיסוי אם מדובר ברכוש שהוא בבעלותם או פיקוחם המבוטח או נהג הרכב או מי מבני ביתם.

סכום הפיצוי

סכום הפיצוי לטובת המבוטח נקבע בהתאם לשיעור הנזק שנגרם לצד ג. שעור הפיצוי לא יעלה על הגבול המקסימאלי המצויין בפוליסה.

השתתפות עצמית

דמי השתתפות עצמית לעניין ביטוח צד ג' הם סכום קבוע אותו יצטרך לשלם המבוטח במקרה של אירוע ביטוחי. הסכום נקבע מראש, בעת חתימה על הפוליסה מול חברת הביטוח ובמקרים מסויימים ניתן לבטל או להפחית אותו תמורת תוספת פרמייה.

ביטוח צד ג: השוואה

מחיר ביטוח צד ג

תעריפי ביטוח צד ג שונים בין החברות ונקבעים, בדומה למחירי ביטוח מקיף וחובה, בהתאם למאפייני הנהג והרכב המבוטח. יש לקחת בחשבון שפוליסת ביטוח צד שלישי הכוללת תוספות והרחבות כגון כיסויים נוספים המוצעים גם במסגרת ביטוח מקיף, תעלה מטבע הדברים יותר, והכל בהתאם לתעריפי החברה המבטחת.

השוואת מחירים

השוואת מחירי ביטוח צד ג מומלצת ביותר שכן הפערים במחירי החברות השונות יכולים להגיע לסכומים גבוהים ביותר. ניתן לבצע השוואה באמצעות פניה ישירה לחברות וסוכני הביטוח, דבר שלרוח ידרוש זמן רב וניתן לחילופין, לבצע השוואה מהירה באינטרנט שעל ידה נציגי החברות יפנו אליכם ולא תאלצו לבזבז זמן מיותר בהמתנה בטלפון או במשרדי החברות.

כאן באתר תוכלו לבצע השוואת ביטוח צד ג בצורה מהירה ולקבל הישר אליכם מגוון הצעות מחיר לביטוח רכב צד ג. מלאו את הפרטים בטופס העליון בעמוד ותוך זמן קצר נציגי חברות הביטוח המובילות ישובו אליכם עם מגוון הצעות מחיר לביטוח צד שלישי.

קבלו עכשיו הצעות מחיר בחינם!
הצעות מחיר לביטוח רכב