ביטוח רכב

השוואת מחירים לכל סוגי הרכבים

השוואת מחירים של ביטוח רכב
מלאו פרטים וקבלו הצעות מחיר בקלות ובמהירות!

ביטוח צד ג’ לרכב

ביטוח צד ג’ לרכב, המכונה גם “ביטוח צד שלישי”,  מיועד לכיסוי נזקי רכוש שעלולים להגרם לצד שלישי כתוצאה מפגיעה של כלי רכב בעת תאונה.

מה זה ביטוח צד ג’?

ביטוח צד ג’ הינו ביטוח רשות המעניק כיסוי לנזקי רכוש של צד שלישי בעקבות פגיעה של רכב המבוטח ברכב אחר או ברכוש שאינו כלי רכב כמו גדר, שלט, עמוד חשמל וכדומה.

ביטוח זה כלול במסגרת פוליסת ביטוח מקיף אך במידה ולא רוכשים אותה, ביטוח צד ג’ נחשב לביטוח המינימלי והבסיסי שמומלץ לרכוש בנוסף לפוליסת ביטוח חובה המעניקה כיסוי לנזקי גוף. כמו כן, אין כל חובה לרכוש ביטוח צד ג’ לרכב באותה חברת ביטוח בה נרכשה פוליסת ביטוח אחרת לאותו רכב.

רבים המקרים בהם מופעלת פוליסת ביטוח חובה על מנת לפצות נזק גוף של צד שלישי, ובו בעת מתלווה גם נזק לרכוש למשל בשל פגיעה ברכב של אותו צד ג. נהגי הרכבים המעורבים בתאונה, אשר אינם בעלי ביטוח צד ג’, ייאלצו לשאת בנזק ובהוצאות התביעה האפשרית בעצמם ולכן חשיבות רכישת הביטוח הינה רבה.

מה מכסה ביטוח צד ג’?

פוליסת ביטוח צד ג’ והכיסויים המוצעים במסגרתה באים כאמור לענות על הצורך לפצות על נזק רכוש שנגרם לצד שלישי. יחד עם זאת, על מנת להבין בדיוק מה כולל ביטוח רכב צד ג’ יש לבדוק תמיד את תנאי הפוליסה לעומק.

באופן כללי, תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ”ו-1986 כוללות תנאי מינימום בהם צריכה לעמוד כל פוליסה תקנית. התקנות קובעות כי על המבטח לשלם את כל הסכום אותו יהיה חייב המבוטח לשלם בשל מקרה ביטוח, עד לגבול הפיצוי העליון אשר נקבע בפוליסה. על המבטח מוטל אף לעמוד בתשלום הוצאות משפט סבירות אשר יחולו על המבוטח בגין מקרה הביטוח.

קיימת אפשרות לכלול בפוליסת ביטוח צד ג’ גם כיסויים נוספים הנפוצים בפוליסות ביטוח רכב מקיף כגון: שירותי גרר, ביטוח לרדיו, תיקון שמשות, סיוע משפטי במקרה תביעה ואף רכב חלופי בעת הצורך.

הוספת הכיסויים הנוספים והכללתם במסגרת הפוליסה נתונים לשיקול דעתו של המבוטח ולעיתים הכללתם, או חלק מהם יכולה לסייע בהורדת דמי השתתפות עצמית במסגרת ההתמקחות על גובה הפרמיה מול חברת הביטוח.

סכום הפיצוי לטובת המבוטח נקבע בהתאם לשיעור הנזק שנגרם לצד ג’, אך חשוב לזכור כי בפוליסות ביטוח צד ג’ קיימות לרוב תקרות כיסוי עד סכום מסוים, ולכן שעור הפיצוי לא יעלה על הגבול המקסימאלי המצוין בפוליסה.

באיזה מקרים הביטוח לא תקף?

זכאות המבוטח לכיסויי הפוליסה תתקיים במידה ועמד בתנאים הכלליים הקבועים בתקנות שעניינם קשור במטרות השימוש ברכב, גילוי כל העניינים המהותיים למבטח בטרם רכישת הפוליסה, הודעה על קיום ביטוח קודם במקרה של ניסיון לרכוש כפל ביטוח, עמידה בתשלומי ביטוח, השתתפות עצמית וכדומה.

ביטול הזכאות לפיצוי של ביטוח צד ג’ יופעל במידה והמבוטח לא עמד בתנאים הללו וכן במקרים נוספים בהם הנזק נגרם בזדון או כשמדובר בנזק שנגרם לרכוש שהוא בבעלותם או פיקוחם של המבוטח, נהג הרכב או מי מבני ביתם.

כיצד נקבע מחיר ביטוח צד ג?

תעריפי ביטוח צד ג’ לרכב, בדומה למחירי ביטוח מקיף וחובה, משתנים בין החברות ונקבעים בהתאם למאפייני הנהג והרכב המבוטח. נתונים כמו גיל הנהג, סוג הרכב ועברו של נהג הרכב (נקי מתאונות או מתביעות חברות ביטוח) משפיעים באופן ישיר על מחיר הפוליסה.

יתרה מכך, יש לקחת בחשבון שמחירה של פוליסת ביטוח צד שלישי, הכוללת תוספות והרחבות כגון כיסויים נוספים המוצעים גם במסגרת ביטוח רכב מקיף, יהיה גבוה יותר, בהתאם לתעריפי החברה המבטחת. יחד עם זאת, ניתן להוזיל את מחיר הפוליסה על ידי וויתור על מרכיבי ביטוח שונים, או אם הרוכש נכלל בקטגוריית נהגים הזכאים להנחה (כגון עבר ללא תביעות).

השוואת ביטוח צד ג’

פערי המחירים של פוליסות הביטוח יכולים להגיע לסכומים גבוהים ולכן מומלץ ביותר לבצע השוואת מחירים אשר תאפשר לדעת כמה עולה ביטוח צד ג’ במגוון חברות שונות. מומלץ להשוות גם מאפיינים נוספים כגון סוג הכיסויים הנכללים בפוליסה והמחיר של כל אחד מהם בנפרד, גובה ההשתתפות העצמית אל מול גובה הפרמיה, ולקבל חוות דעת אודות התנהלות החברה במקרה של תביעה.

איתור ביטוח רכב צד ג’ שיהיה הכי זול ומשתלם עבורכם, מתחיל בקבלת הצעות מחיר. מלאו את הפרטים בטופס העליון באתר ותוך זמן קצר נציגי חברות הביטוח המובילות ישובו אליכם עם מגוון הצעות אטרקטיביות ללא התחייבות.