ביטוח רכב

השוואת מחירים לכל סוגי הרכבים

השוואת מחירים של ביטוח רכב
מלאו פרטים וקבלו הצעות מחיר בקלות ובמהירות!

ביטול פוליסת ביטוח רכב

ביטול פוליסת ביטוח רכב, אינו הליך צפוי, אולם הוא בהחלט נלקח בחשבון אצל מגוון חברות הביטוח ואף מעוגן בחוק. כל נהג בישראל חייב לרכוש ביטוח חובה לרכבו (בדרך כלל למשך שנה, שלאחריה יש לחדשו), ולכן הליך ביטול עסקת ביטוח רכב מוכר לכל ונחשב כהגיוני ונדרש במקרים מסוימים. ישנו הליך מסוים שנדרשים לבצע שני הצדדים, חברת הביטוח והמבוטח, על מנת שביטול פוליסת ביטוח הרכב יעמוד בדרישות ולא יפגע בתנאי פוליסת הביטוח שנקבעה בין הצדדים. כמו כן, ההליך ישתנה בהתאם לנסיבות ביטול הפוליסה.

סיבות לביטול פוליסת ביטוח רכב

סיבות רבות יכולות להוביל את המבוטח לפנות לתהליכי ביטול פוליסת ביטוח רכב. ישנן סיבות אקראיות שאינן בשליטתו של המבוטח כמו: גניבת הרכב, תאונה קשה שהובילה לנזקים משמעותיים בגינם הרכב הוגדר כמצב של “טוטאל לוס” או מקרים בהם נשלל רישיון הנהיגה של המבוטח. סיבות אחרות נובעות לעיתים מרצונו הפרטי של המבוטח לבטל את פוליסת ביטוח הרכב, כמו למשל: הצעה אטרקטיבית וזולה יותר שקיבל בחברת ביטוח אחרת.

הנוהל בשני המקרים יהיה שונה. בעוד במקרים בהם סיבת ביטול הפוליסה אינה באשמתו של הנהג דמי הביטול יהיו מינימאליים, כאשר יהיה מדובר בסיבת ביטול רצונית, המבוטח ייאלץ לשלם דמי ביטול מלאים ולעיתים אפילו קנס נוסף.

ביטול ביטוח רכב חובה

סוג פוליסת ביטוח הרכב יהווה גורם משפיע על גובה דמי הביטול שיאלץ המבוטח לשלם ואף על גובה הקנס (במידה ויינתן). כאשר מדובר בבקשה של ביטול פוליסת ביטוח חובה לרכב, החוק מקל במקצת על בעלי הפוליסה וקובע כי על חברת הביטוח להתייחס למקרה כאילו המבוטח רכש פוליסת ביטוח לתקופה הקצרה מ – 12 חודשים.

על פי החוק, מבוטח שיבקש לבטל פוליסת ביטוח חובה, מסיבות שלא באשמתו, יהיה זכאי לקבל מחברת הביטוח החזרים כספיים (אלו שיוותרו לאחר חישוב ושיערוך מחודש של דמי הביטוח בהתאם לפוליסת ביטוח רכב לתקופה קצרה). לעומת זאת, במקרים בהם יבקש המבוטח לבטל את פוליסת הביטוח, בעקבות סיבות רצוניות שאינן לגיטימיות, הוא ייאלץ לשלם לחברת הביטוח את דמי הביטוח הנותרים על פי חישוב של דמי ביטוח רכב לתקופה קצרה.

ביטול ביטוח רכב מקיף

ישנם שני סוגי ביטוח רכב נוספים שאינם מחייבים את נהג הרכב לרכשם, אולם הם מומלצים מאוד. הראשון, הינו ביטוח מקיף לרכב שמטרתו להעניק כיסוי במקרים בהם ייגרם נזק לרכב של המבוטח, ואילו השני הינו ביטוח צד ג’ שתפקידו להעניק כיסוי במקרים בהם ייגרם נזק לרכב אחר. לעיתים ביטוח רכב צד ג’ ייכלל בפוליסת ביטוח רכב מקיף, ולעיתים יירכש בנפרד ממנה.

כך או אחרת, היות ואת שני סוגי הביטוח הללו אין חובה לרכוש, הכללים החלים עליהם בעת ביטול פוליסת ביטוח רכב שונים ממקרי ביטול פוליסת ביטוח חובה. לפי האמור בחוק, כאשר מדובר בהליך של ביטול פוליסת ביטוח רכב מקיף, החוק קובע כי חברת הביטוח רשאית להשאיר בידיה דמי ביטוח בסך של 10% מדמי הביטוח השנתיים, בעד חודש מלא או חלקי. יתרה מזאת, חברת הביטוח רשאית לגבות בנוסף 10% נוספים כקנס. כל זאת, בהנחה והבקשה של ביטול פוליסת ביטוח רכב מתקיימת בהתאם לנהלים, כלומר, על המבוטח להודיע בכתב לפחות 21 ימים טרם רצונו לבטל את פוליסת הביטוח.