חוק ביטוח חובה

מהו חוק ביטוח חובה ועל מי הוא חל

בשנת תש"ל התקבל בכנסת חוק "פקודת ביטוח רכב מנועי", לפי חוק זה אסור לשום אדם באשר הוא להשתמש ברכב מנועי, אם אין על אותו רכב פוליסת ביטוח חובה בת תוקף. העובר על חוק זה מוטל עליו תשלום קנס או במקרים מסוימים אף מאסר עד שלושה חודשים. דינו של זיוף תעודת ביטוח הוא עד חצי שנת מאסר.

מה מכסה הביטוח?

ביטוח החובה מכסה כל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי הרכב, כולל נזקי מוות. במקרה של נזק זכאי המבוטח או משפחתו לקבל פיצוי כספי מהחברה שבה הוא מבוטח. המקרים המזכים את הנפגע בפיצויים, ע"פ חוק זה, הם: אובדן כושר השתכרות. והיא מכסה גם הוצאות משפט – במידה והתגלתה מחלוקת בין הצדדים, אשר הצריכה פנייה לבית המשפט. זכויות הביטוח על הרכב אינן נגרעות גם כאשר הועבר הרכב לכונס נכסים.

החובות של בעל הרכב

אם לא שולמה הפוליסה במועדה, זכאית חברת הביטוח להתריע בפני המבוטח על אי התשלום, ואם גם במועד זה לא שילם רשאית חברת הביטוח לבטל את הביטוח לאחר 21 יום ממועד ההתראה. לאחר התרחשות תאונה חייב המבוטח להודיע לחברת הביטוח באופן מידי על התרחשות התאונה ועל זכותו לקבלת הפיצויים. תאונה שאירעה בכוונה ע"י המבוטח פטורה חברת הביטוח לגמרי מתשלום פיצויים.

החובות של חברת הביטוח בביטוח החובה

לחברת ביטוח אסור להתנות מכירת ביטוח בהצטרפות לפוליסת ביטוח נוספת שהחברה מציעה למכירה. בעת העברת בעלות של רכב מאדם שכבר היה מבוטח בביטוח חובה, הרוכש צריך להודיע לחברת הביטוח על העברת הבעלות, והיא מצדה חייבת להמשיך לבטח את הבעלים החדשים של הרכב.

במקרה שבעל הרכב מבטל את פוליסת הביטוח, הביטול נכנס לתוקף לאחר שלושה שבועות מתאריך הביטול, עד לסיום תקופה זו תחויב החברה לשלם למבוטח פיצויים במקרה של תאונה. מבוטח שאושפז בבית החולים בגין התאונה, תשלם חברת הביטוח לבית החולים את הוצאות האשפוז, גם אם מת הנפגע בסופו של דבר. משך ימי האשפוז שצריכים להיות משולמים לבית החולים נקבעו גם הם בחוק, והם תלויים בפרמטרים שונים.

החוק הקים מנגנון שיאפשר לבטח גם נהגים שחברות הביטוח לא מסכימות לקבל כלקוחות, מה שנקרא 'פול'.

רכב המיובא מחו"ל

חוק ביטוח חובה חל גם על רכב המיובא מחו"ל בייבוא אישי, גם אם מדובר בתייר שהביא עמו את רכבו מחו"ל לתקופה קצרה.

מה קורה אחרי תאונה?

החוק קובע כי שוטר רשאי לעצור כל בעל רכב שיראה לנכון, ולבקש ממנו להציג את תעודת הביטוח. כמו כן כשמתרחשת תאונה חייב הרכב הפוגע לדווח לתחנת המשטרה הקרובה על שעת התאונה המדויקת ולהציג את התעודה, או להציג לשוטר הנוכח במקום התאונה.

אנו בסוכנות ביטוח רכב, מאחלים לכם שלעולם לא תצטרכו להכיר את הסעיף הזה…

על הכותב

צחי גולן מנחם

צחי גולן מנחם

סוכן ביטוח כבר למעלה מ10 שנים, עבדתי בחברת הראל ובסוכנויות פרטיות. תעודת מתכנן פיננסי ובעל תואר שני במנהל עסקים.