ביטוח רכב

השוואת מחירים לכל סוגי הרכבים

השוואת מחירים של ביטוח רכב
מלאו פרטים וקבלו הצעות מחיר בקלות ובמהירות!

פרמיה, דמי ביטוח

פרמיה זהו סכום התשלום של דמי הביטוח והתשלומים השוטפים אותם משלם המבוטח לחברת הביטוח עבור הפוליסה. עבור תשלומים אלו המבטח מתחייב לשלם שיפוי/פיצוי למבוטח בגין מקרה ביטוח. התשלומים יועברו למבטח במועדים שנקבעו מראש. שיעור הפרמייה נקבע לפי חקר סיכונים מיוחדים והסתברות לגרימת נזקים המתייחסים לנהג (גיל הנהג), לסוג הרכב, ולפרמטרים נוספים כמו היסטוריית תביעות ועוד.

קביעת גובה הפרמיה, דהיינו דמי הביטוח, תתבצע כחלק הכרחי מתנאי הפוליסה ותושפע ממשתנים רבים המרכיבים את פוליסת ביטוח הרכב, כאשר בראשם יחושבו “עלויות הסיכונים”.